Informatička služba

Pristup internetu


Za spajanje na Internet u studentskom domu potrebno je:

  • Biti stanar doma,
  • Posjedovati elektronički identitet (AAI) kojeg možete dobiti u službi dodiplomskih studija (referada) Sveučilišta u Zadru,
  • Provjeriti ispravnost elektroničkog identiteta (AAI), na adresi: https://moj.aaiedu.hr/
  • Imati računalo sa operativnim sustavom MS Windows, Mac OSX ili Linux.
  • Imati mrežni (LAN) priključak na računalu,
  • Imati vlastiti (LAN) kabel,
  • Samostalno Instalirati i konfigurirati besplatni program za autentikaciju, koji možete preuzeti na web adresi: http://installer.eduroam.hr
  • Pridržavati se pravila prihvatljivog korištenja mreže u studentskom domu Sveučilišta u Zadru.

Sveučilište u Zadru po  Ugovoru s CARNetom donjelo je pravila korištenja računalno-komunikacijske mrežne infrastrukture u svojem vlasništvu te nadzire provedbu istih. Za nepoštivanje pravila, odgovarati će se sukladno predviđenim odredbama.
             
U slučaju da su svi gore navedeni uvjeti ispunjeni a i dalje se ne možete spojiti na mrežu tada ćete pomoć za Studentski Internet zatražiti i dobiti u uredu Službe za informatičku potporu smještene u domu.