Informatička služba

Studentski dom

Projekt StuDOM je pokrenulo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa tijekom 2003. godine zaduživši Srce za koordinaciju poslova projektiranja i izgradnje lokalnih mreža studentskih domova.

Sveučilište u Zadru, Studentski dom Zadar uključeno je u projekt StuDOM tijekom 2005. godine. U mjesecu kolovozu 2005. godine izrađena je mrežna ifrastruktura u studentskom domu, a u veljači 2006. godine izvršeno je priključenje na CARNet mrežnu infrastrukturu.

Projekt Ustroj lokalnih računalnih mreža studentskih domova - StuDOM omogućava studentima u Osijeku, Splitu, Rijeci, Zagrebu i Zadru pristup Internetu iz studentskih soba.

Središnja ideja projekta StuDOM jest omogućiti pristup Internetu svim studentima koji stanuju u studentskim domovima. Time im se osiguravaju bolji uvjeti studiranja, u smislu mogućnosti pristupa informacijskim resursima. Pri tome se polazi od jasne vizije da je za proces studiranja već danas izuzetno važna mogućnost pristupa obrazovnim i drugim informacijskim resursima dostupnim putem globalne mreže.

Dovođenjem Interneta u sobe studentskih domova omogućava im se da pristupaju obrazovnim sadržajima koji postoje ili će nastajati na njihovim fakultetima i sveučilištima, da putem mreže obavljaju administrativne poslove vezane uz proces studiranja. Tako će student moći putem Informacijskog sustav visokih učilišta (ISVU), imati pristup informacijskim resursima u knjižnicama i drugim informacijskim središtima, kako u Hrvatskoj tako i svijetu.

Izvedena razina infrastrukture omogućava da studenti u budućnosti iz svojih soba koriste i napredne internetske multimedijalne aplikacije i nove usluge i servise, koji će postati obavezni dio obrazovnog procesa i sveučilišnog života.