Informatička služba

FAQ

(pre)Često postavljana pitanja

Pitanje: Može li se moje računalo spojiti na Internet iz studetske sobe ili moram kupiti neki dio u tu svrhu?
Odgovor: Vaše računalo mora imati Ethernet mrežnu karticu (preporučivo 100 Mbps ako kupujete ali može i 10 Mbps ili 1Gbps ako već imate takvu.). Uprava doma osigurat će vam kabl kojim ćete povezati mrežnu karticu svojega računala s utičnicom u zidu.

Pitanje: Kupio/la sam mrežnu karticu, možete li mi doći instalirati je?
Odgovor: Ne. Hardverske zahvate na vašim računalima ne radimo. Instalacija je jednostavna i to je opisano uz upute koje ste dobili s mrežnom karticom. Ako se ne usudite sami obaviti to, zamolite nekog od susjeda koji u tome imaju iskustva i rado će vam pomoći.

Pitanje: Što je od dodatnih programa potrebno za spajanje na Internet iz studentske sobe?
Odgovor: Iz studentske sobe ne možete na Internet kao anonimus nego koristeći svoj AAI korisnički račun kojeg ste dobili na svojem fakultetu. Provjera valjanosti vašeg elektroničkog identiteta (korisničkog računa i zaporke) obavlja se pomoću programa (SecureW2) kojeg morate sami dodatno instalirati.

Pitanje: Nakon što sam kod kuće koistio/la modem sada iz studentske sobe ne mogu više na Interent jer se Internet Exlorer neće spojiti na stranicu koju upišem.
Odgovor: Muguće rješenje je u podešavanju Internet Explorera:

  • otvoriti izbornik: Tools
  • odabrati opciju: Internet Options .
  • odabrati karticu: Connections
  • odabrati opciju: Dial whenever network connection is not present

Pitanje: Stanar sam Studentskog doma i željela bih fakultetsku e-mail poštu primati i slati preko Outlook Expressa. Zanima me koji outgoing server moram unijeti kako bih mogla slati poštu. CARNet-ov i t-com-ov ne funkcioniraju.
Odgovor: Ne možete koristit e-mail klijente za slanje sveučilišne e-pošte iz svojih studentskih soba. Morate koristiti uslugu Web-maila, ako je omogućeno, ili izravnim spajanjem na sveučilišni server.
Objašnjenje: Uzrok ovoga ograničenja leži u sigurnosti i SPAMu (neželjenoj pošti). Zbog toga dnevno dobijem i po 50ak prijava što izvan Hrvatske što od CERTa ( www.cert.hr ). Dijelom je to posljedica hotimičnih, zlih i protuzakonitih radnji a dijelom posljedica nenamjernog i nekontroliranog slanja SPAMa što je poslljedica zaraženosti računala.