Informatička služba

Servisiranje i intervencije

Na lokacijama Sveučilišta u Zadru Informatička služba pruža instalaciju i servisiranje IT opreme i programske podrške za potrebe djelatnika.

Prijava potrebnog servisiranja ili intervencije provodi se putem aplikacije https://podrska.unizd.hr (prijavu radi tajnica odjela) ili putem e-maila: informatika@unizd.hr.