Informatička služba

E-mail

DODJELA E-MAILA

Sveučilište u Zadru omogućava e-mail korisnički račun i uslugu svojim studentima i zaposlenicima.


STUDENTI

E-mail adresa će biti automatski kreirana 24 sata nakon kreiranja elektroničkog identiteta (AAI računa). Korisničko ime je definirano u okviru AAI korisničkog računa. Vaša e-mail adresa će biti oblika: korisničko_ime@student.unizd.hr i ime_prezime@student.unizd.hr.

Zaporka e-mail računa je ista kao i dodijeljena zaporka elektroničkog identiteta (AAI). Ako se vrši promjena zaporke elektroničkog identiteta, promijenit će se i zaporka e-mail računa.

Na početnoj web stranici Sveučilišta u Zadru http://www.unizd.hr nalazi se poveznica (link) za studentski Webmail. Izborom poveznice Webmail za studente otvara se web stranica sa uslugom e-maila (Webmail). Na ovoj stranici se možete logirati za korištenje e-maila.

 

Veličina poruke koja se možete poslati ograničena je na max. 5 MB.


Podešavanje lokalnog klijenta na računalu

Ulazni POP3 poslužitelj (Incoming mail server): student.unizd.hr port 995 SSL

Izlazni SMTP poslužitelj (Outgoing mail server): student.unizd.hr, port 465 SSL

Često postavljena pitanja


ZAPOSLENICI

Mogu otvoriti e-mail u Sveučilišnom računalnom centru temeljem aktivnog statusa djelatnika, vanjskog suradnika ili gosta.

Za zaposlenike e-mail je oblika: korisničko_ime@unizd.hr ili ime.prezime@unizd.hr

Korisnici e-mailu mogu pristupiti temeljem klijent programa na računalima na sveučilištu ili putem webmaila sa udaljenih lokacija.

Zaporka za e-mail se mijenja kroz postavke unutar webmaila.

Veličina poruke koju možete poslati je ograničena na max. 20 MB, a svaki korisnički račun ima

Podešavanje

Ulazni POP3 poslužitelj (Incoming mail server): mail.unizd.hr, port 995 SSL
Ulazni IMAP poslužitelj (Incoming mail server): mail.unizd.hr, port 993 SSL

Izlazni SMTP poslužitelj (Outgoing mail server): smtp.unizd.hr, port 465 SSL

 
ANTIVIRUSNA ZAŠTITA

E-mailovi se provjeravaju na postojanje virusa i spama. Slanje izvršnih datoteka (exe, pif, dll,..) nije moguće. Ukoliko korisnik mora poslati datoteke koje su izvršne one moraju biti arhivirane ili dodatno zaštićene.

 
RJEŠAVANJE PROBLEMA

U slučaju pojave problema sa e-mailom možete se javiti u Informatičku službu kod Tomislava Sruka (tsruk@unizd.hr, 023 200 656) na lokaciji Stari kampus, Obala kralja Petra Krešimira IV., br. 2., Zadar.