Informatička služba

E-mail


DODJELA E-MAILA

Sveučilište u Zadru omogućava e-mail korisnički račun i uslugu svojim studentima i zaposlenicima.


ZAPOSLENICI

Od srpnja 2024. godine Sveučilište u Zadru je implementiralo novi sustav elektroničke pošte kroz Microsoft 365 platformu.

Novi sustav je dostupan na sljedećoj poveznici: OUTLOOK - MICROSOFT 365
ili klikom na logo aplikacije Outlook:



Ako Vam je potreban pristup starom webmail sustavu koji više ne prima poštu, ali sadrži sve dosadašnje podatke je dostupan na poveznici: STARI WEBMAIL
ili klikom na logo stare Roudcube aplikacije:


Korisnici e-mailu mogu i dalje pristupiti pomoću klijenta programa na računalima na Sveučilištu, ali se mijenjaju postavke za pristup poslužitelju.
Kratke upute za podešavanje Outlook klijenta na računalu su dostupne ovdje: Prebacivanje na exchange online

Veličina poruke koju možete poslati je ograničena na max. 30 MB, a svaki korisnički račun ima na raspolaganju 20GB prostora za pohranu svojih poruka.



STUDENTI

E-mail adresa će biti automatski kreirana 24 sata nakon kreiranja elektroničkog identiteta (AAI računa). Korisničko ime je definirano u okviru AAI korisničkog računa. Vaša e-mail adresa će biti oblika: korisničko_ime@student.unizd.hr i ime_prezime@student.unizd.hr.

Zaporka e-mail računa je ista kao i dodijeljena zaporka elektroničkog identiteta (AAI). Ako se vrši promjena zaporke elektroničkog identiteta, promijenit će se i zaporka e-mail računa.

Na početnoj web stranici Sveučilišta u Zadru http://www.unizd.hr nalazi se poveznica (link) za studentski Webmail. Izborom poveznice Webmail za studente otvara se web stranica sa uslugom e-maila (Webmail). Na ovoj stranici se možete logirati za korištenje e-maila.

 

Veličina poruke koja se možete poslati ograničena je na max. 5 MB.


Podešavanje lokalnog klijenta na računalu

Ulazni POP3 poslužitelj (Incoming mail server): student.unizd.hr port 995 SSL

Izlazni SMTP poslužitelj (Outgoing mail server): student.unizd.hr, port 465 SSL

Često postavljena pitanja


ANTIVIRUSNA ZAŠTITA

E-mailovi se provjeravaju na postojanje virusa i spama. Slanje izvršnih datoteka (exe, pif, dll,..) nije moguće. Ukoliko korisnik mora poslati datoteke koje su izvršne one moraju biti arhivirane ili dodatno zaštićene.

 
RJEŠAVANJE PROBLEMA

U slučaju pojave problema sa e-mailom možete se javiti u Informatičku službu kod Tomislava Sruka (tsruk@unizd.hr, 023 200 656) na lokaciji Stari kampus, Obala kralja Petra Krešimira IV., br. 2., Zadar.