Informatička služba

Web prostor

Web stranice na računalima Sveučilišta mogu imati studenti i svi zaposlenici UniZD-a.

Izrada web stranica

Korisnik sam izrađuje, održava i objavljuje stranice na vlastiti web prostor (public_html direktorij). Preporučujemo korisnicima da svoje stranice urede na osobnom računalu i provjere njihove međusobne veze, kao i veze na druge dokumente na Internetu.

Pri kreiranju stranica možete koristiti neki od HTML editora. 

Prva stranica (home page) mora biti nazvana index.html, dok ostale mogu biti oblika *.htm ili *.html.

Postavljanje web stranica

Nakon što je korisnik izradio stranice potrebno je iste postaviti sa osobnog računala na server. Da bi korisnik bio u mogućnosti to učiniti mora izvršiti aktivaciju vlastitog prostora za web stranice. Djelatnici aktivaciju web prostora mogu zatražiti u Sveučilišnom računalnom centru, a studenti imaju aktiviran web prostor. Prostor potvrđuju prvim logiranjem putem FTP programa, temeljem AAI korisničkog računa.

Studentski web prostor odobrava se na rok od jedne akademske godine.