Informatička služba

Servisi na temelju AAI

Pristup servisima na temelju AAI u okvirima Sveučilišta u Zadru

  • korištenje računala na lokacijima Sveučilišta u Zadru
  • pristup internetu iz Studentskog doma
  • korištenje računala u informatičkim učionicama
  • pristup Eduroam bežičnoj mreži na Sveučilišta u Zadru

Pristup servisima na temelju AAI izvan Sveučilišta u Zadru

Sustav za razmjenu velikih datoteka - Srce File Sender filesender.png
Pristup internetu pristupint.png
Pristup bežičnoj mreži u okvirima Eduroam sustava eduroam.png
Online baze podataka onlinebaze2.png

Osobni korisnički pretinac u okviru e-Građanin